Toxíny a Detoxikácia organizmu od A po Z

Detoxikácia organizmu od A-Z

21. storočie = drogami poháňaný svet

Drogy, chemikálie, lieky, pesticídy, konzervanty, farbivá, “E”-čka, smog, radiácia, žiarenie…

Žijeme vo svete, ktorý je preplnený drogami a chemikáliami. Pouličné drogy a lieky na predpis sú rozšírené v celej spoločnosti.

Deti sa dostávajú k ilegálnym drogám už v ranom veku. A okrem toho sa miliónom detí predpisujú silné stimulanty a myseľ ovplyvňujúce lieky.

[sociallocker]

Ďakujeme za zdieľanie

Váš článok si môžete stiahnuť tu:

[/sociallocker]

Mnohé životy boli zničené iba kvôli finančným nákladom na samotné drogy. Ale pretože drogy môžu tak výrazne ovplyvniť zdravie, schopnosti človeka a tiež jeho postoj k životu, konečnou cenou je často pohroma pre človeka samotného a ľudí okolo neho.

Účinná detoxikácia organizmu

Mnohí zaplatia túto cenu až roky po tom, ako vzali drogy. A bez ohľadu na ich vek môže byť konečný výsledok užívania drog a chemickej závislosti veľmi často smrteľný.

ČO DROGY SÚ A ČO ROBIA

Je dôležité rozumieť tomu, čo drogy sú a aký majú vplyv na telo, myseľ a dušu.

Purifikacny program detoxikacie

Drogy blokujú všetky vnemy – nechcené a spolu s nimi aj chcené. A zatiaľ čo drogy môžu dočasne priniesť úľavu od rôznych bolestí (ako telesných, tak aj duševných), človek sa kvôli nim stáva menej schopný, menej bystrý a menej vnímajúci.

Drogy sú jedy

Drogy okrádajú život o vnemy a radosti, ktoré sú v skutočnosti jediným dôvodom pre život.

PRELOMOVÝ OBJAV

V 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia sa v našej kultúre veľmi rozšírilo užívanie drog. V tom čase L. Ron Hubbard rozsiahlo skúmal duševný potenciál človeka a všimol si, že tieto látky zabraňujú duševnému pokroku. Pracoval s množstvom bývalých užívateľov drog a vďaka tomu urobil prekvapujúci objav:

ako robit detoxikaciu organizmu

Lekári, ktorí robia pitvy, po niekoľkých rokoch skutočne potvrdili, že tento objav pána Hubbarda je pravdivý.

Tieto pozostatky drog môžu naďalej nepriaznivo ovplyvňovať človeka dlho po tom, ako prestal dané drogy brať. V prípade LSD sa zistilo, že pozostatky tejto drogy sú príčinou nepredvídaných opätovných „zážitkov“, ktoré mali jej užívatelia.

Ďalší výskum odhalil, že marihuana, heroín, kokaín, lieky proti bolesti a iné lieky, môžu roky po ich užití spustiť podobné reakcie, akoby človek práve vzal viac tejto látky.

detoxikacia organizmu

Čoskoro bolo jasné, že v tele nezostávajú iba drogy, ale akékoľvek iné toxické látky, s ktorými sa bežne stretávame, ako napríklad konzervačné látky, priemyselné chemikálie, domáce čistiace prostriedky, insekticídy atď.

Nahromadenie drog a toxických pozostatkov v tele môže mať tragické následky. Môžu človeku zničiť zdravie, množstvo energie a pamäť a dokonca mu môžu zabrániť v štúdiu a učení sa. Jednoducho, zvyšky drog a chemických látok môžu človeka pripraviť o budúcnosť.

Purifikacny program

DROGY OVPLYVŇUJÚ MYSEĽ

Existuje ďalší základný dôvod toho, prečo pozostatky drog naďalej ovplyvňujú človeka dlho po tom, ako ich užil. Človek si uchováva mentálne obrazové záznamy svojich zážitkov, ktoré mal počas užívania drog. Všetko, čo človek zažil a vnímal v tom čase – emócie, rozladenia a zmätky, ktoré tieto drogy spôsobili – sú zaznamenané v týchto obrázkoch.

Ako drogy ovplyvňujú myseľ

Pokiaľ sa zvyšky týchto drog a toxických látok nachádzajú v tele, ich prítomnosť môže reaktivovať tieto mentálne obrazové záznamy. Po reaktivácii môžu mať tieto mentálne záznamy neobmedzené množstvo negatívnych účinkov.

Drogy a zvyšky chemikálií môžu spôsobiť, že sa človek cíti tupo, hlúpo, deprimovane, zmätene – bez očividnej príčiny.
Dokážu zhoršiť osobnosť človeka a zmeniť jeho postoj k životu.

Purifikačný program skúsenosti

Prepojenie medzi pozostatkami drog a mentálnymi obrazovými záznamami môže človeka tak veľmi zamotať do problémov, že to zničí všetku jeho nádej na telesnú, mentálnu a duševnú rehabilitáciu.

Našťastie existuje riešenie, vďaka ktorému sa človek môže zbaviť negatívneho vplyvu drog a toxínov.

ODPOVEĎ NA DETOXIKÁCIU – PURIFIKAČNÝ PROGRAM

Purifikačný program navrhol L. Ron Hubbard. Účelom tohto programu je zvládať rastúce nebezpečenstvo pre duševnú a telesnú pohodu jednotlivcov, ktoré pochádza zo stále sa zvyšujúceho bežného užívania drog a chemických látok v súčasnej kultúre.

Tisícky hodín výskumu a testovania vyústilo do presných činností a prvkov, ktoré spolu navzájom uvoľňujú a eliminujú zvyšky drog a toxínov z tela.

Výsledkom je presný program, ktorý spája cvičenie, potenie v saune a výživu.

Prvým krokom denného programu je beh

Behanie zrýchli obeh krvi v tele, ktorá sa dostane hlbšie do tkanív, kde sú uložené zvyšky škodlivín.
Toto pomôže uvoľniť toxické zvyšky.

Prvým krokom je beh

Okamžite po behu nasleduje čas strávený v saune

Výdatné potenie umožňuje vyplaviť tieto uvoľnené zvyšky z tela prostredníctvom pórov. Saunovanie zaberá najväčšiu časť denného programu, aby bol poskytnutý dostatočný čas na odstránenie nečistôt z tela.

Saunovanie tvorí najväčšiu časť denného režimu

Výživa je ďalšou nevyhnutnou súčasťou Purifikačného programu

Pán Hubbard po desaťročia skúmal prínosy vitamínovej terapie. Výsledkom je program výživy, ktorý pozostáva z príjmu určitých vitamínov a minerálov, ktoré sa užívajú v presných množstvách a v presnom pomere.

Vitamínová výživa počas detoxikácie

Je dôležité poznamenať, že na Purifikačnom programe sa neužívajú žiadne lieky ani drogy a odporúčané dávky vitamínov a minerálov sú klasifikované ako jedlo.

Vitamíny a minerály pomáhajú napraviť škody spôsobené drogami a toxickými látkami a pomáhajú obnoviť tkanivá a bunky. A pretože drogy a toxíny vytvárajú nedostatok živín, vitamíny a minerály taktiež pomáhajú obnoviť biochemickú rovnováhu tela.

Niacín = inteligentný vitamín

Hlavne jeden z vitamínov, ktorým je niacín, predstavuje prelomový objav v detoxikácii.

Pán Hubbard osobne objavil, že niacín užívaný v dostatočnom množstve rozkladá a uvoľňuje zvyšky drog a toxínov z telesných tkanív a buniek.

Niacín v kombinácii s behom a potením v saune pomáha uvoľňovať škodlivé látky, ktoré potom môžu byť vyplavené prostredníctvom potu.

Ako sa niacín prejavuje?

Niacín spôsobuje určité prekvapujúce reakcie. Často bude spôsobovať veľmi pálivé sčervenanie kože sprevádzané pichaním a svrbením, ktoré môže trvať hodinu alebo aj dlhšie. Môže taktiež spôsobiť, že človeku bude chladno alebo bude unavený.

Zdá sa, že sčervenanie spôsobené niacínom súvisí s nahromadenou radiáciou v tele. Medzi najzaujímavejšie prejavy, ktoré zažíva veľa ľudí, patrí sčervenanie z minulého „opálenia sa“, ktoré ukazuje obrysy oblečenia v čase opálenia sa. Keďže slnko je v skutočnosti masívna rádioaktívna guľa, slnečné opálenie je v skutočnosti spálenie radiáciou. Niektorí ľudia hlásili, že znovu cítia vnemy spojené s rôznymi typmi radiácie, ako napríklad röntgen.

Počas času stráveného v saune účinky niacínu „odznejú“, čo znamená, že sčervenanie ustúpi a zmizne.

Purifikačný program - skúsenosti

Posledným prvkom tohto programu je prísun oleja. Keďže toxické zvyšky majú sklon ukladať sa hlavne v tukových tkanivách tela, teóriou je, že človek môže nahradiť tuk, v ktorom sú nahromadené toxíny, „dobrým“ tukom vo forme oleja.

Takže súčasťou Purifikačného programu je denný príjem určitého množstva oleja. Telo je takto povzbudzované, aby použilo tento olej a zbavilo sa drogami preplneného tuku a uvoľnilo tento „zlý“ tuk z tela.

Odchádzajú aj posledné toxické zvyšky

Ako človek prechádza týmto programom, uvoľňujú sa zvyšky drog a toxínov, čo spôsobuje rôzne prejavy. Mnohí účastníci hlásili pocity, aké vnímali pri zubárskom zákroku v minulosti, vrátane stŕpnutia úst po lokálnom umŕtvení. Iní popisujú vo svojom pote pach určitých chemikálií, s ktorými boli v minulosti v kontakte. Ďalší zažili úplné LSD „tripy“, akoby práve vzali túto drogu.

Všetky tieto reakcie sú prejavom toho, že sa tieto drogy a toxíny uvoľňujú z tela a ďalším potením sa tieto zvyšky vyplavujú a zároveň miznú ich negatívne účinky.

Ako detoxikovať ľudské telo

Ako človek každodenne postupuje na tomto programe, odstraňuje sa z tela viac a viac chemikálií, toxínov a drog, ktoré sa nahromadili počas celého života a taktiež sa odstraňujú ich ničivé vplyvy na telo, myseľ a dušu.

Výsledky Purifikačného programu

Účastníci, ktorí ukončili tento program, hlásili prínosy, ktoré im zmenili život, vrátane zlepšeného vnímania, zvýšeného vedomia, lepšej pamäte, schopnosti myslieť jasne a nadšenia zo života samotného.

Purifikačný program - skúsenosti

Keď sa človek zbaví škodlivých a ničivých účinkov zvyškov drog a toxických látok, môže dosiahnuť trvalú mentálnu a duševnú pohodu.

Úspech Purifikačného programu závisí od presného použitia každého prvku programu. Centrá Dianetiky a Scientológie po celom svete majú personál špeciálne vytrénovaný na dodávanie tohto programu.

Purifikačný program je prelomový objav. Ponúka vám nesmierne cenný dar – vráti vám späť váš život.

Získajte kompletný návod na detoxikáciu organizmu:

Kniha Čisté telo, čistá myseľ

 

 

10 vecí, od ktorých závisí udržanie si svojej práce

Ako ziskat pracovne miesto

Od čoho závisí udržanie si pracovného miesta? Od príbuzenských vzťahov? Od toho, koho poznáte? Od osobného šarmu? Od šťastia? Vzdelania? Usilovnosti? Záujmu? Inteligencie? Od osobných schopností?

Z pohľadu niekoho, kto už zostarol a stal sa navyše trochu cynickým mu môže pripadať, že vyššie vymenované veci prevládajú.
Na usilovnosť, inteligenciu a osobné schopnosti sa môže pozerať ako na príznaky čerstvej mladosti. A nič to nemení na tom, že hoci všetky tieto veci do istej miery zohrávajú svoju rolu, len 1 vec je skutočne dôležitá.

1.) Príbuzenské vzťahy

Príliš často vidíme, že šéfov syn bol povýšený a stal sa manažérom alebo niečí príbuzní sa stal z radového zamestnanca vedúcim celého tímu. Príbuzenský vzťah je ale napriek tomuto len niečo, čo závisí od náhody a teda sa na to nedá spoliehať. A môžeme vidieť, že takýto človek, koná vo firme nedbanlivejšie než akýkoľvek radový zamestnanec.

2.) Koho poznáme

Niet pochýb, že osobné vzťahy zohrávajú pri získavaní a udržaní práce svoju úlohu. Poznám kamaráta, ten pozná ďalších a nakoniec získam prácu a tak určitú formu bezpečia a nádej na povýšenie sprevádzané s dúfaním vo zvýšenie platu. Ale ako si prácu udržím? Koho poznáme teda takisto nie je úplne použiteľné.

3.) Osobný šarm

Určite ste videli mladú, dobre stavanú a šarmantnú sekretárku, ktorá získala pozíciu hoci na ňu vôbec nie je spôsobilá (česť výnimkám) a dvere ostali zatvorené pred skutočne schopnými sekretárkami, ktoré ostali stáť na úrade práce. Čo ale bude o pár rokov, keď táto mladá sekretárka už nebude tak mladá?

4.) Šťastie

Pozitívne myslenie a spoliehanie sa na osud je možno v súčasnosti moderné, ale na rovinu – to, že človek bude dúfať ho vystavuje nebezpečenstvu, pretože ten kto vie je v bezpečí a ten kto dúfa je v neustálom riziku.

5.) Vzdelanie

Mladý študent vyštuduje univerzitu, urobí si doktorát a nakoniec aj tak dostane prednosť mladý šikovný človek, ktorý nikde neštudoval, ale vie dosiahnuť merateľné výsledky a urobiť to, čo sa od neho očakáva. Vzdelanie v súčasnosti, kedy každý rok Vysoké školy chŕlia tisícky ľudí do radov pracovného úradu nie je funkčné. A na druhej strane môžeme vidieť nevzdelancov, ktorí bez rozumu velia miliónom a múdrych ľúdí, ktorí radia hŕstke dvadsiatich.

6.) Usilovnosť

Možno ste videli človeka, ktorý ostával v práci aj nad rámec svojho pracovného času, obetoval čas svojej rodiny a priateľov len kvôli spokojnosti vedenia a nakoniec prišiel čas na uťahovanie si opaskov a hoci usilovný a najusilovnejší človek držal firmu nad vodou, z pohľadu neznalého šéfa to bol len radový človek a preto dostal spolu s ďalšími vyhadzov (pri znižovaní stavov).

7.) Záujem o prácu

Nech sa človek akokoľvek zaujíma o prácu, hoci je to veľmi dobrá vlastnosť, takisto to nie je zárukou istoty. Stáva sa to už podmienkou, že človek sa v modernej spoločnosti jednoducho musí zaujímať o dianie okolo neho, aby držal krok s ostatnými a firma mohla rásť. Táto vlastnosť už nie je rarita, je to už nevyhnutný predpoklad.

8.) Inteligencia

Ó áno, toto je veľmi cenená vlastnosť, ale koľkí inteligentní skončili na úrade práce, pretože sú príliš múdri na práce, ktoré im boli ponúkané? Inteligencia a akcia musia ísť ruka v ruke v rovnováhe, inak samotná inteligencia môže spôsobiť pasivitu a z človeka sa stane „pozorovateľ“, kým jeho kolegom, ktorí sú aktívni ostane všetko koláč, o ktorý môžu hrať a ktorý môžu nakoniec aj zjesť.

9.) Osobné schopnosti

Odvaha, priamosť, drzosť, asertivita, zodpovednosť, komunikatívnosť, otvorenosť… Všetky vlastnosti človeka sú len pekným merítkom na formulári pracovného pohovoru. Sú nesmierne cenené, ale k istote získania a udržania si pracovného miesta je potrebné ešte čosi.

10.) Poslušnosť

Hoci submisívnosť a podrobovanie sa príkazom šéfa môže zaistiť spokojnosť vedenia a takisto to má vplyv na celkovú výkonnosť pracovného tímu, ale či je to funkčné a ako vás vďaka tomu vníma šéf je otázne.

Nad všetkými týmito 10 faktormi kraľuje schopnosť kontroly

Pozor, nemýľme si kontrolu so stavom, kedy niečo alebo niekoho nutkavo kontrolujete. To je len jeden význam tohto slova.

Kontrola (dobrá kontrola) je schopnosť človeka vedieť t.j. štartovať, meniť a zastavovať veci a ľudí, s ktorými človek musí narábať. Sú tým pomyselným svätým grálom a tou jedinou istotou, zárukou a prísľubom udržania si, získania a povýšenia v práci.

Samozrejme špecializácia je dôležitá, ale aj špecialista musí byť schopný riadiť veci a ľudí vo svojom okolí, aby svoj produkt, teda výsledok svojej práce, nakoniec dosiahol. A dosiahol ho čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Nenechávajte veci na náhodu. Zvýšte vašu schopnosť “mať veci pod kontrolou” s novým DVD Problémy práce.

Ako ziskat pracu

 

 

 

Ako pracovať efektívnejšie

ako pracovat efektivnejsie

3 osudové dôvody, prečo sa vám nechce pracovať, ktoré musíte poznať

Od čoho záleží, že niekto dokáže ovládať stroj alebo vedieť predať zákazníkovi a niekto s tým má problém?

Závisí to od veku, vedomostí alebo od skúseností? Na čom skutočne záleží?

Predpokladám, že väčšina z vás ste už počuli výraz: “Mať niečo pod kontrolou.” Zastavím sa pri slove “kontrola”.

Jeden z významov tohto slova je vo význame “skúmania kvality, množstva”, teda kontrolovať niečo, alebo niekoho.

Druhý význam je v zmysle niečo/niekoho ovládať, zvládať. Mať pod kontrolou. Napríklad auto, svojho psa a pod.

Z čoho sa (dobrá) kontrola skladá

Čo je vlastne potrebné, aby som túto kontrolu nad niečim získal?

Poďme sa pozrieť na stav, kedy mám niečo “pod kontrolou”. Napríklad auto.

Kedy môžem o niekom tvrdiť, že má auto pod kontrolou?

Ak vie auto rozbehnúť, prejsť s ním nejakú vzdialenosť vo väčšej či menšej premávke bez nehôd a bezpečne zastaviť v cieli jazdy.

Jazda teda začína naštartovaním auta, rozbehnutím sa, potom sú nejaké korekcie smeru a rýchlosti až po dorazení do cieľa jazdy sa auto úplne zastaví.

Takže v skrátenej verzii to vidíme ako:

niečo rozbehnúť,
robiť potrebné korekcie, teda zmeny a nakoniec je
úplné zastavenie a teda ukončenie tohto cyklu.

[sociallocker]

Ďakujeme za zdieľanie

Váš článok si môžete stiahnuť tu:

 

[/sociallocker]

Tomu hovoríme, že je to cyklus akcií a skladá sa z 3 častí:

Štart-Zmena-Stop

Ak sme v tomto cykle úspešní, máme danú vec pod kontrolou. Akonáhle by sme totiž nevedeli auto naštartovať, nedokázali by sme sa ani rozbehnúť. Ak by sme nevedeli správne to auto riadiť, asi by sme niekam s ním nabúrali. Ak by sme to auto nevedeli zastaviť v požadovanom cieli, naša jazda by pokračovala ďalej a nedostali by sme sa tam, kde sme potrebovali.

1. Štart

Skúsme to použiť na jednoduchšom príklade. Ak vstúpite do miestnosti, kde je tma, potrebujete si zasvietiť. Stlačíte vypínač a svetlo sa zažne. To bol “Štart”.

Štart - začatie činnosti, akcie
Štart – začatie činnosti, akcie

2. Zmena

Zistíte, že je to ešte málo, tak hľadáte ďalšie zdroje svetla a zapnete ich. To je už tá “Zmena”.

Zmena - rychlosti, smeru...
Zmena – rychlosti, smeru…

3. Stop

Z miestnosti odchádzate a svetlo vypnete: ”Stop”.

Stop - koniec
Stop – koniec

To je správny priebeh akcie.

Všetky 3 dôvody, prečo sa človeku nechce pracovať ležia v jeho neschopnosti Začať, Zmeniť alebo Zastaviť nejakú činnosť alebo akciu.

A teraz sa pozrieme, ako by to bolo nesprávne.

 Vstúpim do miestnosti. Je tam tma. Skúsim si v tme poradiť sám, narážam do vecí a to, čo potrebujem, neviem nájsť…

Prídem do miestnosti, svetlo síce zažnem, je však je slabé. Nevidím dovnútra políc a tak si musím hmatom pomáhať, aby som danú vec našiel. Prehrabávam sa v policiach a urobím tam “pekný” neporiadok.

 Vstúpil som, zasvietil som, našiel som to, čo som hľadal. Odchádzam z miestnosti, avšak svetlo nezhasím.

Všetky tri príklady sú ukážky nesprávnej kontroly na touto činnosťou (akciou).

Takže tým sme sa dopracovali k tomu, čo to kontrola je a že môže byť dobrá alebo zlá kontrola.

Nakoniec 1 príklad z praxe:

Pracoval som v jednom mäsopriemyselnom závode. Občas som sa dostal do skladu. A niekedy sa mi podarilo vidieť mladú dievčinu, mala niečo vyše 20 rokov. Ale ako tá dokázala ovládať vysokozdvižný vozík. To bol taký, čo dvíhal palety aj do 4m výšky. Keď nabrala paletu na vidly vozíka, tak bez toho, aby ten pohyb nejako “trhala”, plynulo zo zeme odišla s ňou na miesto, kam ju chcela vyložiť a aj ju tam vsunula a odišla preč. Ani raz sa nezastavila, ani na okamih, aby skontrolovala, či tá paleta je už v správnej výške alebo či zasunutím nenarazí do susednej. Ani raz. Takýto “koncert” som ani predtým ani potom nevidel. Táto dievčina mala túto elektrickú mašinku pod úplnou kontrolou.

Vedela, ako cyklus začať, ako naštartovať (ŠTART) a hýbať vozíkom správnou rýchlosťou a smerom, dokázala meniť polohu (ZMENA) palety v priestore bez kolízií. Vedela uložiť paletu tak, že ju nebolo potrebné naprávať (STOP) a dokončila prácu rýchlo a išla si “po svojom”.

Prečo je dôležité zvládnuť cyklus akcií do čo najvyššej dokonalosti?

Pretože prácu urobíte rýchlo, efektívne a získate tak čas. Ako s ním naložíte, je na vás. Alebo urobíte viacej práce, alebo môžete dlhšie oddychovať.

Ak si sadne za volant neskúsený vodič, odjazdí napríklad 200km, tak je možné, že bude z tejto činnosti viac unavený, ako ten, kto to zvláda “ľavou zadnou”.

Aha, to je niečo nové! Takže aj únava z práce môže byť zapríčinená jej nie dokonalým ovládaním?

Zaujímavé, všakže?

Zistite viac a zefektívnite svoju produktivitu a prácu, zistite čo je príčinou vyčerpania a ako ho za 7minút “vyliečiť” – pozrite si novú zfilmovanú knihu Problémy práce, ktorá teraz vyšla na rovnomennom DVD.

Ako pracovať efektívnejšie v práci