Scientologia študium kurzov KURZY NA ZLEPŠENIE ŽIVOTA sa študujú v scientologickej kurzovej miestnosti – v nerušenom študijnom prostredí, špeciálne prispôsobenom pre ideálne pochopenie – pod vedením supervízora kurzov trénovaného na to, aby vám pomohol dosiahnuť maximálne prínosy z vášho štúdia. Každý krok štúdia je uvedený v stanovenom poradí na „kontrolnom liste“ – keď doštudujete alebo dokončíte nejakú položku na kontrolnom liste, tak si ju označíte. Toto vám zaručí postup vašim individuálnym tempom, aby ste získali zo štúdia čo najviac. Ak existuje nejaká oblasť vášho života, s ktorou máte momentálne problém – alebo by ste chceli nejakú oblasť vášho života jednoducho zlepšiť – sú tu Scientologické kurzy na zlepšenie života, ktoré vám v tom pomôžu.