Telefonické objednávky: +421 55 799 43 60, e-mail: info@dianetikakosice.sk

Odvaha: 100 ročný zápas o slobodu

250.00

PAMÄTNÁ EDÍCIA v limitovanej sérii, v počte 200 ks.

Keďže táto kniha nemá charakter komerčnej publikácie. Pre inšpiráciu k tomu, ako sa dá viesť život a spravovať veci verejné, ju venujeme aj niektorým predstaviteľom výkonnej či správnej moci a iným zase ako potvrdenie za ich dobre odvedenú prácu.

Kategórie:

V ČOM JE KNIHA VÝNIMOČNÁ:

1. LITERATÚRA FAKTU

Kniha patrí do žánru literatúry faktu. Nie sú v nej prezentované žiadne názory, pozostáva len z objektívneho popisu udalostí. Autor pritom dbal na to, aby uvedené fakty neboli pozmenené zubom času a prechodom na novšie režimy.

Primárnym popudom k zdokumentovaniu príbehu starostu Dr. Pavla Nováka bola vila, ktorá sa v meste stále nachádza a svojou majestátnosťou pripomína, že jej autorom mohol byť niekto významný. Zistili sme, že niekdajšie rodinné sídlo pána Nováka má skutočne niekoľko jedinečných charakteristík, a tak sa v knihe podrobne zaoberáme aj týmto hmotným dedičstvom po košickom humanistovi.

2. VEĽKÉ OSOBNOSTI

Pôvodný majiteľ – Dr. Novák bol významnou osobnosťou dejín Československa a z knihy sa čitateľ dozvie, ako on – a jeho vila súvisia s najväčšími menami slovenských dejín – P. O. Hviezdoslavom, Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom, najznámejším slovenským hrdinom Jurajom Jánošíkom, najbohatším Slovákom svojej doby – Jozefom Fábrym (ktorý bol úspešný právnik a poradca Tomáša Baťu), prvým československým prezidentom T. G. Masarykom.

Kniha je poprepletaná veľkými menami a všetky nejako súvisia či už s vilou Dr. Nováka, priamo s ním alebo s výsledkami jeho práce. Dôsledky pôsobenia niekdajšieho košického starostu zažívajú obyvatelia mesta dodnes. S Novákovým domom súvisia dokonca aj osobnosti dneška ako napríklad známy košický hokejista Vincent Lukáč alebo herci Pavol Mikulík či Jozef Vajda.

Dokonca aj prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa za čias, keď bol primátorom Košíc, zaoberal jedným z výsledkov Novákovho pôsobenia. Prezident poskytol do knihy veľmi zaujímavé príbehy a prepojil knihu s ďalšími významnými ľuďmi a prezidentmi iných krajín. Kniha začína príhovorom samotného prezidenta.

Fakt, že dnes túto vilu používajú nasledovatelia učenia amerického humanistu L. Rona Hubbarda, jej dodáva ďalší zaujímavý rozmer, keďže sa symbolicky vrátila k šíreniu humanizmu, ktorý z nej šíril už Dr. Novák.

3. KNIHA OBSAHUJE:

Prierez históriou mesta Košice, doposiaľ nepublikovaný životopis prvého starostu Košíc, zhruba 200 historických fotiek, väčšina z osobných zbierok.

4. UNIKÁTNY GLOSÁR:

Glosár knihy je sám o sebe hodnotným a unikátnym dielom a je dôležitou súčasťou knihy . Pozostáva nielen zo slov, ktoré bývajú zväčša nepochopené ale obsahuje tiež rôzne osobnosti dejín Česko-Slovenska a výrazov a organizácií pôsobiacich v komunistickom režime. Autor knihy kládol dôraz na to, aby definície boli presné a zrozumiteľné zároveň. Jeho zámerom bolo umožniť pochopenie aj čitateľom, ktorí nie sú znalcami histórie, nie sú odborníkmi v architektúre a ešte k tomu Slováci, a to v takom veku, že zažili časy komunizmu a pamätajú si rozprávanie starých rodičov o období druhej svetovej vojny. Táto kniha sa tak stáva zároveň nadčasovou a ľahko jej porozumejú aj nasledujúce generácie.

Ľuďom, ktorí sa v histórii Košíc, Slovenska a Česko-Slovenska veľmi neorientujú, môže samotný glosár poslúžiť ako celkom dobrá učebnica dejepisu.

Vzhľadom na rozsah a kvalitu spracovania tohto doslova až „mini-slovníka“ môže táto kniha poslúžiť ako seriózna učebnica dejín Slovenska. Za zmienku stojí tiež rozsah – úctyhodných 86 strán, pričom polovica je v slovenčine a polovica v angličtine.

5. DVOJJAZYČNÁ KNIHA:

Kniha je napísaná bilingválne, po slovensky a po anglicky.

Kniha je napísaná dvojjazyčne. Písala sa po slovensky a následne sme kládli silný dôraz na to, aby jej anglická verzia mala kvalitu originálu a neznela len ako preklad. Kvôli zahraničným čitateľom sme do glosára zahrnuli aj rôzne historické pojmy či mená, ktoré sú pre Slovákov pomerne dobre známe. Neslovenskému čitateľovi by však ich neznalosť mohla čítanie knihy znepríjemniť, či dokonca ho od čítania odradiť.

6. UNIKÁTNE DIELO:

Kniha je unikátnym dielom, spracovaná na najvyššej profesionálnej úrovni a určite si vo svojom živote získa zaujímavé ocenenia. Fakt, že ide o veľmi limitovanú edíciu, ktorú bude vlastniť v zásade veľmi úzky okruh ľudí (veľmi výnimočných ľudí) sa bude časom stále viac a viac prejavovať aj na jej hodnote.


Porozumenie trojuholnik ark
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Ako sa uciť a študovať
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Porozumenie trojuholnik ark
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
komunikácia
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
komunikácia
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Učenie ako sa učiť
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Sebaanalyza
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Príčina útlaku
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
hubbard zivotopis
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo