Toxíny a Detoxikácia organizmu od A po Z

Detoxikácia organizmu od A-Z

21. storočie = drogami poháňaný svet

Drogy, chemikálie, lieky, pesticídy, konzervanty, farbivá, “E”-čka, smog, radiácia, žiarenie…

Žijeme vo svete, ktorý je preplnený drogami a chemikáliami. Pouličné drogy a lieky na predpis sú rozšírené v celej spoločnosti.

Deti sa dostávajú k ilegálnym drogám už v ranom veku. A okrem toho sa miliónom detí predpisujú silné stimulanty a myseľ ovplyvňujúce lieky.

[sociallocker]

Ďakujeme za zdieľanie

Váš článok si môžete stiahnuť tu:

[/sociallocker]

Mnohé životy boli zničené iba kvôli finančným nákladom na samotné drogy. Ale pretože drogy môžu tak výrazne ovplyvniť zdravie, schopnosti človeka a tiež jeho postoj k životu, konečnou cenou je často pohroma pre človeka samotného a ľudí okolo neho.

Účinná detoxikácia organizmu

Mnohí zaplatia túto cenu až roky po tom, ako vzali drogy. A bez ohľadu na ich vek môže byť konečný výsledok užívania drog a chemickej závislosti veľmi často smrteľný.

ČO DROGY SÚ A ČO ROBIA

Je dôležité rozumieť tomu, čo drogy sú a aký majú vplyv na telo, myseľ a dušu.

Purifikacny program detoxikacie

Drogy blokujú všetky vnemy – nechcené a spolu s nimi aj chcené. A zatiaľ čo drogy môžu dočasne priniesť úľavu od rôznych bolestí (ako telesných, tak aj duševných), človek sa kvôli nim stáva menej schopný, menej bystrý a menej vnímajúci.

Drogy sú jedy

Drogy okrádajú život o vnemy a radosti, ktoré sú v skutočnosti jediným dôvodom pre život.

PRELOMOVÝ OBJAV

V 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia sa v našej kultúre veľmi rozšírilo užívanie drog. V tom čase L. Ron Hubbard rozsiahlo skúmal duševný potenciál človeka a všimol si, že tieto látky zabraňujú duševnému pokroku. Pracoval s množstvom bývalých užívateľov drog a vďaka tomu urobil prekvapujúci objav:

ako robit detoxikaciu organizmu

Lekári, ktorí robia pitvy, po niekoľkých rokoch skutočne potvrdili, že tento objav pána Hubbarda je pravdivý.

Tieto pozostatky drog môžu naďalej nepriaznivo ovplyvňovať človeka dlho po tom, ako prestal dané drogy brať. V prípade LSD sa zistilo, že pozostatky tejto drogy sú príčinou nepredvídaných opätovných „zážitkov“, ktoré mali jej užívatelia.

Ďalší výskum odhalil, že marihuana, heroín, kokaín, lieky proti bolesti a iné lieky, môžu roky po ich užití spustiť podobné reakcie, akoby človek práve vzal viac tejto látky.

detoxikacia organizmu

Čoskoro bolo jasné, že v tele nezostávajú iba drogy, ale akékoľvek iné toxické látky, s ktorými sa bežne stretávame, ako napríklad konzervačné látky, priemyselné chemikálie, domáce čistiace prostriedky, insekticídy atď.

Nahromadenie drog a toxických pozostatkov v tele môže mať tragické následky. Môžu človeku zničiť zdravie, množstvo energie a pamäť a dokonca mu môžu zabrániť v štúdiu a učení sa. Jednoducho, zvyšky drog a chemických látok môžu človeka pripraviť o budúcnosť.

Purifikacny program

DROGY OVPLYVŇUJÚ MYSEĽ

Existuje ďalší základný dôvod toho, prečo pozostatky drog naďalej ovplyvňujú človeka dlho po tom, ako ich užil. Človek si uchováva mentálne obrazové záznamy svojich zážitkov, ktoré mal počas užívania drog. Všetko, čo človek zažil a vnímal v tom čase – emócie, rozladenia a zmätky, ktoré tieto drogy spôsobili – sú zaznamenané v týchto obrázkoch.

Ako drogy ovplyvňujú myseľ

Pokiaľ sa zvyšky týchto drog a toxických látok nachádzajú v tele, ich prítomnosť môže reaktivovať tieto mentálne obrazové záznamy. Po reaktivácii môžu mať tieto mentálne záznamy neobmedzené množstvo negatívnych účinkov.

Drogy a zvyšky chemikálií môžu spôsobiť, že sa človek cíti tupo, hlúpo, deprimovane, zmätene – bez očividnej príčiny.
Dokážu zhoršiť osobnosť človeka a zmeniť jeho postoj k životu.

Purifikačný program skúsenosti

Prepojenie medzi pozostatkami drog a mentálnymi obrazovými záznamami môže človeka tak veľmi zamotať do problémov, že to zničí všetku jeho nádej na telesnú, mentálnu a duševnú rehabilitáciu.

Našťastie existuje riešenie, vďaka ktorému sa človek môže zbaviť negatívneho vplyvu drog a toxínov.

ODPOVEĎ NA DETOXIKÁCIU – PURIFIKAČNÝ PROGRAM

Purifikačný program navrhol L. Ron Hubbard. Účelom tohto programu je zvládať rastúce nebezpečenstvo pre duševnú a telesnú pohodu jednotlivcov, ktoré pochádza zo stále sa zvyšujúceho bežného užívania drog a chemických látok v súčasnej kultúre.

Tisícky hodín výskumu a testovania vyústilo do presných činností a prvkov, ktoré spolu navzájom uvoľňujú a eliminujú zvyšky drog a toxínov z tela.

Výsledkom je presný program, ktorý spája cvičenie, potenie v saune a výživu.

Prvým krokom denného programu je beh

Behanie zrýchli obeh krvi v tele, ktorá sa dostane hlbšie do tkanív, kde sú uložené zvyšky škodlivín.
Toto pomôže uvoľniť toxické zvyšky.

Prvým krokom je beh

Okamžite po behu nasleduje čas strávený v saune

Výdatné potenie umožňuje vyplaviť tieto uvoľnené zvyšky z tela prostredníctvom pórov. Saunovanie zaberá najväčšiu časť denného programu, aby bol poskytnutý dostatočný čas na odstránenie nečistôt z tela.

Saunovanie tvorí najväčšiu časť denného režimu

Výživa je ďalšou nevyhnutnou súčasťou Purifikačného programu

Pán Hubbard po desaťročia skúmal prínosy vitamínovej terapie. Výsledkom je program výživy, ktorý pozostáva z príjmu určitých vitamínov a minerálov, ktoré sa užívajú v presných množstvách a v presnom pomere.

Vitamínová výživa počas detoxikácie

Je dôležité poznamenať, že na Purifikačnom programe sa neužívajú žiadne lieky ani drogy a odporúčané dávky vitamínov a minerálov sú klasifikované ako jedlo.

Vitamíny a minerály pomáhajú napraviť škody spôsobené drogami a toxickými látkami a pomáhajú obnoviť tkanivá a bunky. A pretože drogy a toxíny vytvárajú nedostatok živín, vitamíny a minerály taktiež pomáhajú obnoviť biochemickú rovnováhu tela.

Niacín = inteligentný vitamín

Hlavne jeden z vitamínov, ktorým je niacín, predstavuje prelomový objav v detoxikácii.

Pán Hubbard osobne objavil, že niacín užívaný v dostatočnom množstve rozkladá a uvoľňuje zvyšky drog a toxínov z telesných tkanív a buniek.

Niacín v kombinácii s behom a potením v saune pomáha uvoľňovať škodlivé látky, ktoré potom môžu byť vyplavené prostredníctvom potu.

Ako sa niacín prejavuje?

Niacín spôsobuje určité prekvapujúce reakcie. Často bude spôsobovať veľmi pálivé sčervenanie kože sprevádzané pichaním a svrbením, ktoré môže trvať hodinu alebo aj dlhšie. Môže taktiež spôsobiť, že človeku bude chladno alebo bude unavený.

Zdá sa, že sčervenanie spôsobené niacínom súvisí s nahromadenou radiáciou v tele. Medzi najzaujímavejšie prejavy, ktoré zažíva veľa ľudí, patrí sčervenanie z minulého „opálenia sa“, ktoré ukazuje obrysy oblečenia v čase opálenia sa. Keďže slnko je v skutočnosti masívna rádioaktívna guľa, slnečné opálenie je v skutočnosti spálenie radiáciou. Niektorí ľudia hlásili, že znovu cítia vnemy spojené s rôznymi typmi radiácie, ako napríklad röntgen.

Počas času stráveného v saune účinky niacínu „odznejú“, čo znamená, že sčervenanie ustúpi a zmizne.

Purifikačný program - skúsenosti

Posledným prvkom tohto programu je prísun oleja. Keďže toxické zvyšky majú sklon ukladať sa hlavne v tukových tkanivách tela, teóriou je, že človek môže nahradiť tuk, v ktorom sú nahromadené toxíny, „dobrým“ tukom vo forme oleja.

Takže súčasťou Purifikačného programu je denný príjem určitého množstva oleja. Telo je takto povzbudzované, aby použilo tento olej a zbavilo sa drogami preplneného tuku a uvoľnilo tento „zlý“ tuk z tela.

Odchádzajú aj posledné toxické zvyšky

Ako človek prechádza týmto programom, uvoľňujú sa zvyšky drog a toxínov, čo spôsobuje rôzne prejavy. Mnohí účastníci hlásili pocity, aké vnímali pri zubárskom zákroku v minulosti, vrátane stŕpnutia úst po lokálnom umŕtvení. Iní popisujú vo svojom pote pach určitých chemikálií, s ktorými boli v minulosti v kontakte. Ďalší zažili úplné LSD „tripy“, akoby práve vzali túto drogu.

Všetky tieto reakcie sú prejavom toho, že sa tieto drogy a toxíny uvoľňujú z tela a ďalším potením sa tieto zvyšky vyplavujú a zároveň miznú ich negatívne účinky.

Ako detoxikovať ľudské telo

Ako človek každodenne postupuje na tomto programe, odstraňuje sa z tela viac a viac chemikálií, toxínov a drog, ktoré sa nahromadili počas celého života a taktiež sa odstraňujú ich ničivé vplyvy na telo, myseľ a dušu.

Výsledky Purifikačného programu

Účastníci, ktorí ukončili tento program, hlásili prínosy, ktoré im zmenili život, vrátane zlepšeného vnímania, zvýšeného vedomia, lepšej pamäte, schopnosti myslieť jasne a nadšenia zo života samotného.

Purifikačný program - skúsenosti

Keď sa človek zbaví škodlivých a ničivých účinkov zvyškov drog a toxických látok, môže dosiahnuť trvalú mentálnu a duševnú pohodu.

Úspech Purifikačného programu závisí od presného použitia každého prvku programu. Centrá Dianetiky a Scientológie po celom svete majú personál špeciálne vytrénovaný na dodávanie tohto programu.

Purifikačný program je prelomový objav. Ponúka vám nesmierne cenný dar – vráti vám späť váš život.

Získajte kompletný návod na detoxikáciu organizmu:

Kniha Čisté telo, čistá myseľ

 

 

Učenie ako sa učiť
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Dianetika
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
DVD Dianetika
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
DVD Dianetika
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
DVD Dianetika
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
DVD Dianetika
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Učenie ako sa učiť
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
hubbard zivotopis
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
hubbard zivotopis
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo